[Archiwalny] Handzlówka, woj. podkarpackie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Adrian Kurowiecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2015 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie z siedzibą przy Grunwaldzka 10, 37-100 Łańcut, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy  37-123 Handzlówka.

Suma oszacowania wynosi 329 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 247 350,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 980,00 zł. Rękojmia winna złożona być najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, zgodnie z art 962 kpc,  na konto komornika nr 24 2030 0045 1110 0000 0209 2060 w Bank Gospodarki Żywnościowej SA z okazaniem potwierdzonego przelewu lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość  można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łańcucie Adrian Kurowiecki Kancelaria Komornicza, Traugutta 6, Łańcut, 37-100 Łańcut tel. 17 779-89-84 / fax.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246243

Numer oferty: L/141/N/08/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 247.350,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka