[Archiwalny] Haźlach, woj. śląskie, ul. Muroń - budynek mieszkalny (150,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.04.2014 r o godz. 09:30 w sali nr 101 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie :

                                                                       PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Haźlach, ul. Muroń   posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Cieszynie.

Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu o powierzchni 2902 m2, posiadającej regularny kształt i lekko zwężającej się w kierunku zachodnim. Ukształtowanie terenu płaskie. Brak prawnego dojazdu do nieruchomości. Dłużnicy nie posiadają udziału w drodze. Teren działki częściowo ogrodzony. Nieruchomość uzbrojona w sieci: energetyczną, kanalizacyjną (miejską), wodociągową (miejską). Sieć gazowa znajduje się w zasięgu nieruchomości. Na działce znajduje się studnia. Na działce stoi budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym Budynek zbudowany jest w technologii tradycyjnej - murowany z pustaka gazobetonowego i cegły. Strop\ betonowe. Dach budynku dwuspadowy kryty dachówką betonową. Budynek w stanie technicznym pogorszonym, kwalifikuje się do remontu. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną,   wodno - kanalizacyjną (miejska), c.o. - piec na paliwo stałe, grzejniki płytowe. Brak instalacji gazowej w budynku Powierzchnia użytkowa budynku 150,0 m2, powierzchnia piwnic 40,7m2, powierzchnia zabudowy 118.0 m2. Na działce znajduje się także budynek gospodarczy zbudowany z cegły pełnej oraz częściowo z pustaka gazobetonowego. Dach w budynku gospodarczym dwuspadowy, kryty dachówką betonową. Budynek wyposażony w instalacje elektryczną. Powierzchnia użytkowa wynosi 55,3 m2, powierzchnia zabudowy wynosi 66 m2. 

Nieruchomość z uwzględnieniem dożywotniej służebności mieszkania oraz korzystania z gruntu oszacowana jest na kwotę: 182.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 136.500,00 zl. Rękojmia wynosi: 18.200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie Sądu Rejonowego w Cieszynie rękojmię wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej przed dniem licytacji w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego Filia w Bielsku - Białej  nr    14 1130 1091 7003 9085 3000 0369.

Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utrać rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.       

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika - tel. (033) 858-37-47. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.                                     

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.                                                        

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1 (cieszyn3@komornik.pl) 33 858 37 47 www.komornikcieszyn.pl FAX 33 854 75 83.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/123108

 

Numer oferty: L/73/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 136.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka