[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Akacjowej w Balicach gmina Zabierzów woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Godyń zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 1 października 2013 roku o godz.12:30 w sali D-143 Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 171 o pow. 0,1300 ha, położonej w Balicach, gmina Zabierzów, zabudowanej domem jednorodzinnym przy ul. Akacjowej w zabudowie wolnostojącej, parterowym, z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej wynoszącej 146,98 m2 plus piwnice. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach. 

Sumę oszacowania własności nieruchomości stanowi kwota  533 000,00 z (pięćset trzydzieści trzy tysiące zł). Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwota - 399 750,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt zł). 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość można oglądać w dniu 18 września 2013 roku o godzinie 9:30 w miejscu położenia nieruchomości zaś akta sprawy w tym elaborat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy

Marcin Godyń

Kancelaria Komornicza w Krakowie

ul. Cystersów 13A/1, 31-553 Kraków

tel.: 012-294-18-06, www.komornik12.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84148

 

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 399.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka