[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego w Hajnówce woj. podlaskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Elżbieta Ściślicka-Żakowicz, kancelaria ul. Mickiewicza 33 lok. 409, tel. (85) 730 51 55 ogłasza, że w dniu 

5 września 2013 r. o godz. 11:15 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 7, odbędzie się 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi działka nr 2052 o powierzchni 0,0525 ha      położonej:          17-200 Hajnówka, obręb 5 Hajnówka,

 

Suma oszacowania: 204 753,00 zł, cena wywołania: 153 564,75, rękojmia: 20 475,30 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika:

Bank Pekao S.A. 38 1240 5253 1111 0000 5710 3631

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać w kancelarii komornika, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego oraz wypis z rejestru gruntów wraz z mapką ewidencyjną z akt postępowania egzekucyjnego.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej: www.komornikbielskpodlaski.pl w dziale licytacje.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Elżbieta Ścislicka-Żakowicz, ul Mickiewicza 33 lok. 409, tel. 85 730 51 55.

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 153.564,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka