[Archiwalny] I licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Polkowiczki, Gmina Szprotawa woj. lubuskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-Paterek Kancelaria Komornicza z siedzibą w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, tel. 068 376 27 34 w oparciu o art. 952 i 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 27 września 2013r. o godz. 09:45 w SĄDZIE REJONOWYM W ŻAGANIU ul. Szprotawska 3 sala nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej 174,50m.kw., położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 143/3 o powierzchni 5.539 m.kw.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Polkowiczki, Gmina Szprotawa, powiat żagański, województwo lubuskie. Nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem opisu i oszacowania posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale V Ksiąg Wieczystych w Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 394 370,00 zł. Cena wywołania I licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. 295 777,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% wartości szacunkowej licytowanej nieruchomości na konto Komornika tj. 39 437,00 zł . najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Operat szacunkowy znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu Izabela Todorowska-PaterekKancelaria Komornicza z siedzibą w Szprotawie ul. Odrodzenia 8, tel. 068 376 27 34.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/87599

 

Numer oferty:
Region:
  • lubuskie
Cena: 295.777,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka