[Archiwalny] I licytacja mieszkania w STanowie gmina Dzierzgoń woj. pomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Jerzy Bieliński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-10-2013 o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Kwidzynie z siedzibą przy Pl.Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 214, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Stanowo 8, 82-440 Dzierzgoń, dla którego Sąd Rejonowy Kwidzyn Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny znajduje się na parterze budynku  w miejscowości Stanowo, gm. Dzierzgoń na gruntach działki nr 213/10 o pow. 0,3028 ha w obrębie ewidencyjnym Morany. Powierzchnia użytkowa przedmiotowego lokalu wynosi 55,18 m2 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju oraz spiżarki. Udział właścicieli lokalu  w prawie własności gruntu działki nr 213/10 o pow. 0,3028 ha  i w prawie własności wspólnych części budynku na tym gruncie wynosi 1/4 części.

Suma oszacowania wynosi 62 334,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 750,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 233,40 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Sztum 81 10201778 0000 2102 0032 6827.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie

Jerzy Bieliński

Kancelaria Komornicza, Mickiewicza 37, Sztum, 82-400 Sztum

tel. 552772896 / fax. 552772896

Numer oferty: L/88/N/09/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 46.750,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie