[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Kolberga w Jeleniej Górze woj. dolnośląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-10-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) położonego przy Kolberga, 58-506 M. Jelenia Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą o numerze.

Suma oszacowania wynosi 156 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4  sumy oszacowania i wynosi 117 525,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 670,00 zł.. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na koncie kancelarii komornika) na konto komornika: BZ WBK S.A. 69109019260000000106627500. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Dariusz Bijowski Kancelaria Komornicza, Muzealna 9a, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra tel. 756421000 / fax. 756421000

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90746

Numer oferty: L/25/N/09/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 117.525,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie