[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2013 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim z siedzibą przy Kościuszki 1, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego przy Mickiewicza 11, 27-400 Ostrowiec Św., dla którego Rejonowego w Ostrowcu Św. prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości: 

Lokal mieszkalny  położony jest na II piętrze IV-piętrowego budynku mieszkalnego. Budynek  usytuowany jest w obrębie 36, w dzielnicy śródmieście. Teren działki w pełni uzbrojony. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 45,91 m2. Lokal posiada duży balkon. Drzwi wejściowe do mieszkania drewniane w stanie dobrym, drzwi wewnętrzne typowe w stanie dobrym. Okna i drzwi balkonowe z profili PCV. Stan techniczny oraz standard urządzenia i utrzymania pomieszczeń dobry. 

Suma oszacowania wynosi 115 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 86 250,00 zł. Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika (złożenie następuje w chwili wpływu środków na konto komornika) lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Rafał Fronczek Kancelaria Komornicza, Wardyńskiego 15b, Ostrowiec Świętokrzyski, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 412635225 / fax. 412631298.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/93049

 

Numer oferty: L/94/N/09/13
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 86.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie