[Archiwalny] I licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Wrocławskiej w Białymstoku woj.podlaskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-09-2013r.r. o godz. 10:10 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego składającego się z pomieszczeń dwóch lokali mieszkalnych, które tworzą zorganizowaną funkcjonalnie przestrzeń dla celów mieszkalnych ( 4 pokoje ,salon, pokój z kuchnią , 2 łazienki z wc, 2 korytarze,2 balkony o łącznej pow. użytk.103,1 m2 ( 50,2 m2 plus 52,9 m2) wraz z 2 piwnicami o łącznej pow.6,5 m2 (2,9m2 plus 3,6m2) oraz dwoma udziałami po 531/149633 i 565/149633 w nieruchomości wspólnej ( druga kondygnacja), położonego: 15-644 Białystok, Wrocławska 49D, dla którego Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste.

Suma oszacowania wynosi 562.101,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 421.576,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56.210,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier, UL. ul. Młynowa 21 pok. 300,15-404 Białystok email: bialystok.kosacka-bobier@komornik.pl

 

Numer oferty:
Region:
  • podlaskie
Cena: 421.576,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie