[Archiwalny] I licytacja nieruchomości gruntowej w miejscowości CHróścina woj. opolskie

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro w Katowicach  informuje,  że w dniu 23.09.2013r. o godz. 10:00 w  budynku   Sądu  Rejonowego w Brzegu   odbędzie się pierwsza  licytacja nieruchomości gruntowej obejmującą działkę nr 120/5 obrębu 0118 Chróścina w gminie Lewin Brzeski pow. 0,15 ha w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla nieruchomości Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi : 75.800,00 zł. Cena wywołania ¾ sumy oszacowania wynosi 56.850,00 zł. Wadium 7.580,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest wpłacić wadium GOTÓWKĄ W KASIE Komornika lub na konto komornika: 37102036680000510200944132  z dopiskiem wadium na licytację  

Nieruchomość można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni od licytacji od godz. 11-12 oraz przeglądać w kancelarii komorniczej odpis protokołu oszacowania nieruchomości

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

                                                                                               

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk, ul. B.Chrobrego 33 49-300 Brzeg  el./fax: 77 416 27 14; e-mail: brzeg1@komornik.pl

 

                                                             

Numer oferty: L/10/N/09/13
Region:
  • opolskie
Cena: 56.850,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka