[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul. Gospodarskiej w Poznaniu woj. wielkopolskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Konrad Ciesielski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-10-2013 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości   położonej przy Gospodarska , 61-313 M. Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 165 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 520,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 65 1020 4027 0000 1102 0391 0833.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

Konrad Ciesielski

Kancelaria Komornicza, Trójpole 3A, Poznań, 61-693 Poznań

tel. 618554015 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/90616

 

Numer oferty: L/45/N/09/13
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 123.900,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka