[Archiwalny] I licytacja nieruchomości przy ul.B.Chrobrego w Wieliczce woj. małopolskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-10-2013 r. o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości – pomieszczenia piwniczne – położonej w miejscowości Wieliczka, ul. B. Chrobrego, posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce. Nieruchomości oszacowane są na kwoty:

Budynek

Pomieszczenie

Wartość oszacowania kwota netto

Cena wywołania kwota netto

1          32

A 02

14 426,00

10 819,50

2

A 03

14 370,00

10 777,50

3

A 07

3 743,00

2 807,25

4

A 08

5 053,00

3 789,75

5

A 13

10 434,00

7 825,50

6

B 02

11 829,00

8 871,75

7

B 07

5 072,00

3 804,00

8

B 08

3 724,00

2 793,00

9

B 12

4 378,00

10 783,50

10

B 13

4 279,00

10 709,25

11       30

C 02

14 269,00

10 701,75

12

C 03

14 440,00

10 830,00

13

C 07

4 023,00

3 017,25

14

C 08

5 673,00

4 254,75

15

D 07

4 994,00

3 745,50

16

D 08

3 763,00

2 822,25

17

D 12

14 343,00

10 757,25

18

D 13

14 426,00

10 819,50

19      34

A 02

14 406,00

10 804,50

20

A 07

3 991,00

2 993,25

21

A 08

5 072,00

3 804,00

22

A 13

10 379,00

7 784,25

23

B 02

10 343,00

7 757,25

24

B 07

5 312,00

3 984,00

25

B 08

3 773,00

2 829,75

26

B 12

14 370,00

10 777,50

27

B 13

14 357,00

10 767,75

28      36

C 02

14 240,00

10 680,00

29

C 07

4 002,00

3 001,50

30

D 07

5 436,00

4 077,00

31

D 13

14 318,00

10 738,50

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania.

Do każdej ceny należy dodać podatek VAT w wysokości 23%. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00 – 12:00. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce
Sławomir Szynalik Kancelaria Komornicza ul. Limanowskiego 30, 32-020 Wieliczka ul. Limanowskiego 30, 32-020 Wieliczka tel.: 12 2883555, 12 2781947 mail: wieliczka@komornik.pl http: www.wieliczka.komornik.pl

Numer oferty: L/22/N/09/13
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny