[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w miejscowości Ortel Książęcy gm. Biała Podlaska woj. lubelskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek, mający kancelarię w Białej Podlaskiej ul. Sadowa 11-21 lok. 21 zawiadamia na podstawie art.953 kpc w związku z art.955 kpc, że w dniu 31 października 2013 r. o godz. 143 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, sala rozpraw nr VII odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości: Ortel Książęcy II gm. Biała Podlaska, oznaczonej jako: 

1. działka gruntu nr 173/1 o powierzchni 0,23 ha

- cena oszacowania wynosi kwotę:   30.660,00 zł.

- cena wywołania wynosi kwotę 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 23.000,00 zł.

- wadium wynosi kwotę: 3.100,00 zł.,

2. działka gruntu nr 174/1 o powierzchni 0,40 ha

- cena oszacowania wynosi kwotę: 53.320,00 zł.

- cena wywołania wynosi kwotę 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 39.990,00 zł.

- wadium wynosi kwotę: 5.340,00 zł.,

3. działka gruntu nr 356 o powierzchni 0,42 ha

- cena oszacowania wynosi kwotę: 3.950,00 zł.

- cena wywołania wynosi kwotę 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 2.970,00 zł.

- wadium wynosi kwotę: 400,00 zł.,

 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej.

Nieruchomość oszacowana jest na łączną kwotę: 87.930,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania, tj. łączną kwotę: 65.950,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w przeddzień licytacji w gotówce. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjęta. Rękojmia, złożona przez licytanta, któremu udzielono przybicia (nabywcę) jest zaliczana na poczet wylicytowanej kwoty, pozostałym licytantom zwraca się ją niezwłocznie. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją. W tym samym czasie można przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Lucjan Wrzosek Kancelaria Komornicza w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska, ul. Sadowa 11-21/21 tel. (83) 343 84 48

Numer oferty:
Region:
  • lubelskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka