[Archiwalny] I licytacja nieruchomości w Piątnicy woj. podlaskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-11-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łomży mającego siedzibę przy Polowa 1 w sali nr X odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości składającej się z dwóch działek: niezabudowanej działki gruntu o nr 111/1 o pow. 6200m2 oraz działki nr 114/3 o pow. 26000m2 na której trwa realizacja budynku mieszkalno-gospodarczego, położonej: 18-421 Piątnica, Olszyny, dla której Sąd Rejonowy W Łomży Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 442.490,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 331.867,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44.249,00z ł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 12.11.2013r.: Kredyt Bank SA O. w Łomży 55 1500 1533 1215 3001 4845 0000

- działka nr 111/1 o pow. 0,62ha oszacowana jest na kwotę 12.220,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9.165,00zł, rękojmia w kwocie 1.222,00zł (1/10 sumy oszacowania),

-działka nr 114/3 o pow. 2,62ha oszacowana jest na kwotę 430.270,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 322.702,50zł, rękojmia w kwocie 43.027,00zł (1/10 sumy oszacowania).

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łomży Krystyna Bajgus ul. Sadowa 2 lok. Nr 6, Łomża, 18-400 Łomża tel. 86 218 89 51 / fax. 86 218 89 51 email: lomza2@komornik.pl

  

Numer oferty: L/84/N/09/13
Region:
  • podlaskie
Cena: 331.867,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka