[Archiwalny] II licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Myszkowskiej w Częstochowie woj. śląskie

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 26-09-2013 r. o godz. 10:15 w sali numer 22 Sądu Rejonowego w Częstochowie odbędzie się:

                                                                         D R U G A   L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jako prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynku na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej położonej w miejscowości Częstochowa, przy ul. Myszkowska  posiadająca założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym w Częstochowie.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 504.300,00 zł.  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi    2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 336.200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest wpłacić rękojmię na konto Sądu Rejonowego w Częstochowie: 

CITI HANDLOWY O/OPOLE 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002 PLN w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 50 430,00 zł , najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację(przetarg) co umożliwi weryfikację i sprawdzenie prawidłowości wpłaty.
Rękojmia może być  również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela  książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia  sądu o utracie rękojmi.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika do wglądu w dni powszednie od godziny 08:00 do godziny 13:00.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie
* 42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 40
Ü W odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1994/11
Częstochowa, dnia 06-08-2013 r.
 ( (34) 324-26-56    FAX7 (34) 360-58-55
 czestochowa.zajac@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85296


 

Numer oferty: L/10/N/09/13
Region:
  • śląskie
Cena: 336.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka