[Archiwalny] II licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. Ciołkowskiego w Gdańsku woj. pomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz Bojeczkona podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-11-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z siedzibą przy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pokój A85,odbędzie się druga licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Ciołkowskiego, 80-463 Gdańsk, dla którego III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu RejonowegoGdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Ograniczone prawo rzeczowe stanowiące spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, usytuowanego na I piętrze budynku położonego w Gdańsku przy ul. Ciołkowskiego, o łącznej pow. uż. 32,80m2, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Rozstaje" (Adres spółdzielni: 80-464 Gdańsk, ul. Leszczyńskich 4), dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 193 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 866,67zł. Licytant przystępujący do przetargu, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji, w kancelarii komornika, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 330,00zł . Z właściwym wyprzedzeniem rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Oddział w Gdańsku 09 12405400 1111 0000 4916 4028. Nie należy składać rękojmi w Sądzie, przed licytacją, oraz nie będą akceptowane przelewy rękojmi, których wpływu na rachunek komornik przed licytacją nie zarejestruje. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniach: 04.11., 06.11., 08.11. i 12.11.2013r, w godzinach 15.00-15.30, oraz w tym samym okresie czasu, w dni powszednie, od godz. 8.00 do godz. 15.00 przeglądać w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w pok. A28, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku mieszczącym się pod adresem: ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, 80-126 Gdańsk.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Mariusz BojeczkoKancelaria Komornicza w Gdańsku, ul. Kartuska 137/2 tel:58 322-31-44  fax:  58 322-31-44 wew.22e-mail:gdansk1@komornik.plwww:www.komornik-gdansk.eu

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/92996

Numer oferty: L/81/N/09/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 128.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie