[Archiwalny] II licytacja nieruchomości przy ul. Brodzińskiego w Bochni woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-10-2013 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Bochni z siedzibą przy Kościuszki 4, 32-700 Bochnia, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Brodzińskiego , 32-700 Bochnia, dla której Sąd Rejonowy w Bochni prowadzi księgę.


Opis nieruchomości:
nieruchomości położonej w miejscowości Bochnia, przy ul. Brodzińskiego, oznaczonej jako działka nr 3412/4 o powierzchni 0,0724 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 100 m2. 

Suma oszacowania wynosi 259 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 172 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież Kancelaria Komornicza, Sądecka 1, Bochnia, 32-700 Bochnia tel. 146123734 / fax. 146123734 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/92303

Numer oferty: L/54/N/09/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 172.666,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom