[Archiwalny] II licytacja lokalu mieszkalnego w miejscowości Kończyce Małe woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-11-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy , 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy 43-410 Kończyce Małe, dla której Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 342 603,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 228 402,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 260,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala-Departament Operacji Krajowych 41 20300045 1110 0000 0197 3220.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Cieszynie mieszczącym się pod adresem:  Cieszyn, 43-400 Cieszyn. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Mariusz Nowicki Kancelaria Komornicza, Mennicza 48, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 338589003 / fax. 338589003

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/91890

 

Numer oferty: L/68/N/09/13
Region:
  • śląskie
Cena: 228.402,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom