[Archiwalny] Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość gruntowa - I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-10-2013 o godz. 10:35 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie z siedzibą przy Grunwaldzka  28,    13-300  Nowe Miasto Lubawskie, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości  położonej przy Jamielnik,  13-304 Radomno, dla której Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 12 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 220,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 85 1020 3583 0000 3802 0011 2938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek Kancelaria Komornicza, Daszyńskiego 5, Nowe Miasto Lubawskie, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 474 22 49 / fax. 56 474 22 49.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/92400

 

 

Numer oferty: L/1/N/10/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 9.150,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka