[Archiwalny] Jamielnik, woj. warmińsko-mazurskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2014r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie Wydział Zamiejscowy w Nowym Mieście Lubawskim mającego siedzibę przy Grunwaldzka 28 odbędzie się druga licytacja prawa wieczystego użytkowania gruntów i budynków stanowiących odrębny przedmiot własności położonej: 13-332 Jamielnik, dla której Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, działka 176/1 o pow. 1,17 ha zabudowana obiektami byłej bazy GS przysługujące do 19.10.2094r. Nieruchomość zlokalizowana jest w sąsiedztwie torów kolejowych oraz gruntów rolnych. Uzbrojenie w sieć wodociągową lokalne szambo i instalację elektryczną. Budynki wybudowane w latach 60-tych, 70-tych i 80-tych XX w. obecnie nieużytkowane od wielu lat, zdewastowane, brak okien, drzwi, instalacje zniszczone, kable powyrywane ze ścian. Ogrodzenie szczątkowe, z linii napowietrznej NN pozostały jedynie słupy. Dojazd do nieruchomości od drogi asfaltowej drogą gruntową przy torach kolejowych. Budynek tuczami pow. 98m2, pow. użytkowa 79,52m2, budynek skupu żywca pow. zabudowy 169m2, pow. użytkowa 145,46m2, budynek magazynu nawozów pow. zabudowy 333m2, pow. użytkowa 298,6m2, budynek wagi pow. zabudowy 28m2, pow. użytkowa 17m2. budynek biurowo-handlowy pow. zabudowy 232m2. pow. użytkowa 180,79m2 +piwnica 55,27m2. budynek wc pow. zabudowy 2,22m2.

Suma oszacowania wynosi 146 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 97 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 600,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Centrum w Iławie 85 10203583 0000 3802 0011 2938.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek Kancelaria Komornicza Daszyńskiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 4742249 e-mail: nowe.miasto@komomik.plwww.nowemiastolubawskie.komomik.pl

 

Numer oferty: L/11/N/02/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 97.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka