[Archiwalny] Janów Lubelski - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Agnieszka Latawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Biłgoraju z siedzibą przy Zamoyskiego 94, 23-300 Janów Lubelski, pokój 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Janów Lubelski IV, 23-300 Janów Lubelski. 

Suma oszacowania wynosi 380 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 030,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA I o. w Janowie Lubelskim 19 1240 2757 1111 0000 4006 6251.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Biłgoraju mieszczącym się pod adresem: Zamoyskiego 94, Janów Lubelski, 23-300 Janów Lubelski.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Agnieszka Latawiec Kancelaria Komornicza, Lubelska 1, Janów Lubelski, 23-300 Janów Lubelski tel. 158723660 / fax. 158723660.

Link do lokalizacji: http://www.ekomornik.pl/auctions/detail/256300

 

Numer oferty: L/31/N/10/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 285.225,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka