[Archiwalny] Jasło, woj. podkarpackie - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie     w Jaśle Krzysztof Dolny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-11-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle z siedzibą przy Armii Krajowej 3,   38-200   Jasło,   pokój   122,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja   spółdzielczego     lokalu mieszkalnego,     położonego   przy   Kopernika   2,        38-200 Jasło, dla którego Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jaśle prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 123 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 92 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Krosno 40 1020 2964 0000 6602 0005 8701. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Jaśle mieszczącym się pod adresem: Armii Krajowej 3, Jaslo, 38-200 Jasło.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jaśle

Krzysztof Dolny

Kancelaria Komornicza, Kochanowskiego 5, Jasło, 38-200 Jasło

tel. 13 448 36 80 / fax. 13 448 36 80

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101891

Numer oferty: L/20/N/11/13
Region:
  • podkarpackie
Cena: 92.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie