[Archiwalny] Jawiszowice, woj. małopolskie, ul. Pocztowa - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 1013 6 §1 kpc w związku z art. 953 kpc, że w dniu 07-07-2015 o godz.14.30 w Kancelarii Komorniczej w Oświęcimiu, Rynek Główny 3, 32-600 Oświęcim, odbędzie się::

                                                            DRUGA LICYTACJA 

nieruchomości położonej w miejscowości Jawiszowice, Pocztowa  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, oznaczonej jako: Nieruchomość gruntowa opisanej jako -Nieruchomość gruntowa położona w Jawiszowicach przy ul. Pocztowej. Działka nr 459/20 o pow. 0,1026 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym. Działka w kształcie foremnym, płaska, nieogrodzona, posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Pocztowej o nawierzchni asfaltowej poprzez wewnętrzną  drogę gruntową. Działka zabudowana domem jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym, murowanym z cegły ceramicznej i porothermu, na fundamencie betonowym. Podstawowe elementy konstrukcyjne: fundamenty - betonowe wylewane na mokro, ściany - murowane z cegły ceramicznej oraz Porothermu, brak ocieplenia, brak tynków zewnętrznych, stropy - żelbetowe wylewane na mokro, dach - wielospadowy z mansardami, konstrukcja drewniana, dachówka ceramiczna. Powierzchnia użytkowa budynku - 157,56 m2. Obiekt w stanie surowym, otwartym. W sąsiedztwie zanjduje się zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Wg MPZP działka położona w strefie zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej ozn. symbolem J.148M3. Uzbrojenie - sieć gazowa, elektryczna, wodociąg. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 250.400,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi:       125.200,00 zł. (jedna druga ceny oszacowania). Wysokość rękojmi  25 040,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości)

Osoba, która zaoferuje najwyższą cenę, obowiązana jest zapłacić natychmiast 1/5 wylicytowanej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł. Brak wpłaty spowoduje niezwłoczne wznowienie licytacji. Reszta wylicytowanej ceny powinna być dopłacona do godziny 12 dnia następnego - w razie braku dopłaty licytacja będzie wyznaczona ponownie.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu 32-600 Oświęcim Rynek Główny 3 telefon:33 845-14-83 ; e-mail: oswiecim2@komornik.pl; www.komornik-oswiecim.pl

 

 

Numer oferty: L/64/N/06/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 125.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka