[Archiwalny] Jedlicze, woj. podlarpackie - budynek mieszkalny (148,50 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Leszek Ślaski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2015 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 304, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Jedlicze, Jaszczew, 38-460 Jedlicze.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako działka nr 583 położona w miejscowości Jaszczew, gmina Jedlicze, obręb nr 0004 Jaszczew, powiat krośnieński ziemski, województwo podkarpackie o powierzchni 3865 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 148,50 m2 (oddany do użytkowania w 2000r.) oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 30 m2. Więcej informacji pod numerem telefonu: 13 431 11 10 lub 506 438 555, bądź w Kancelarii Komornika pod adresem Krosno, ul. Tkacka 2a, czynne codziennie w godz. od 8:00 do 16:00

Suma oszacowania wynosi 332 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Tarnowie 37 1240 5194 1111 0010 4937 4433.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

16.09.2015

09:00 - 10:00

23.09.2015

09:00 - 10:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Leszek Ślaski Kancelaria Komornicza, Tkacka 2A, Krosno, 38-400 Krosno tel. 516 397 547 / fax. +48 13 431 11 10.

Link do lokalizacji: http://www.ekomornik.pl/auctions/detail/247031

 

Numer oferty: L/22/N/09/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 249.075,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka