[Archiwalny] Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, nieuchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Jerzy Wydro, 58-500 Jelenia Góra, ul. Grottgera 15/2, tel. (75) 764 60 50, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 31 października 2013 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, w sali nr 109, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.  Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,5856 ha położona w Jeleniej Górze przy ul. PCK, składająca się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 20/1 i 20/2, AM 2 obręb Cieplice 10, objęta księgą wieczystą w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze.Zgodnie z zapisami księgi wieczystej współwłaścicielami nieruchomości są użytkownicy egzekwowani. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej „Nowe Cieplice” zatwierdzonego uchwałą nr 49/VII/99 Rady Miejskiej Jelenia Góra z dnia 23 lutego 1999 r. działki o numerach ewidencyjnych 20/1 i 20/2 AM-2 położone są w obrębie Cieplice 10 w Jeleniej Górze przy ul. PCK przeznaczone są w planie pod tereny budownictwa mieszkaniowego z usługami w jednostce strukturalnej „Nowe Cieplice” i oznaczone na planie symbolem 5Mz.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 390 000,00 zł. Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 926 997,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 139 000,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. O. Jelenia Góra nr 27 1020 2124 0000 8102 0075 4069. Przez złożenie rękojmi na rachunek bankowy rozumie się jej wpływ na rachunek komornika.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (75) 764 60 50

 

Numer oferty: L/77/N/10/13
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 926.997,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka