[Archiwalny] Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, ul. Drzymały - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Jelenie  j Górze  Robert   Dudek  zawiadamia  na  podstawie art. 953  kpc  w  związku  z  art. 955  kpc,  że  dnia  19.03.2014r  o   godz. 9.30, sala nr 110 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy  ul. Drzymały  4  posiadająca  założoną  księgę  wieczystą  w  Wydziale  Ksiąg  Wieczystych Sądu  Rejonowego  w  Jelenie j Górze.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:  157.400,00 zł.  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:      118.050,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 15.740,00 zł,   najpóźniej na dzień przed licytacją na rachunek komornika:  Bank Millennium  59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś  operat szacunkowy  tej nieruchomości  na trzy  dni przed licytacją znajduje się do  wglądu  w  kancelarii komornika  (dni przyjęć we wtorki: 10-16 i czwartki: 10-14), a po tym terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed  rozpoczęciem  licytacji,  nie będą  uwzględniane  w  dalszym  toku  egzekucji  i  wygasną  z  chwilą uprawomocnienia  się  postanowienia  o  przysądzaniu  własności.

 Komornik Sądowy   przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek ul. 1 maja 16/18, 58-500 Jelenia Góra tel.: 75 6455550 mail: jelenia.gora.dudek@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/121761

 

 

Numer oferty: L/49/N/02/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 118.050,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie