[Archiwalny] Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, ul. Komedy Trzcińskiego - lokal mieszkalny (53,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Marcin Mrozek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-03-2014 o godz. 08:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, pokój 201, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Komedy Trzcińskiego 4, 58-500 Jelenia Góra, dla którego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 53,60 m2, składającego się z 3- ch pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju., Uwaga! Mieszkanie bez lokatorów.

Suma oszacowania wynosi 146 930,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 197,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 693,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w kasie Kancelarii Komornika lub na konto: PKO BP Oddział 1 w Bolesławcu 70 1020 2137 0000 9002 0147 5474 (tytułem przelewu należy wpisać: rękojmia do sprawy KM ....) najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP I Oddział w Bolesławcu 70102021370000900201475474.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dniu 12.03.2014r. od godz. 09:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Marcin MrozekKancelaria Komornicza, Plac Ratuszowy 17/18, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra tel. 756435941 / fax. 756401029.

 

Numer oferty: L/132/N/02/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 110.197,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie