[Archiwalny] Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, ul. Malinnik - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu25.03.2014r o godz. 8.00, sala nr 109 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Malinnik   posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 543.100,00 zł Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 362.066,67 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 54.310,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją na rachunek komornika: Bank Millennium 59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika). Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją (po uzgodnieniu terminu z komornikiem), zaś operat szacunkowy tej nieruchomości na trzy dni przed licytacją znajduje się do wglądu w kancelarii komornika (dni  przyjęć  we  wtorki:     10-16   i   czwartki:   10-14),  a  po  tym  terminie operat zostanie przekazany do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem   licytacji   nie   złożą   dowodu,   iż   wniosły   powództwo  o  zwolnienie  nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika,   jeżeli   nie   są   ujawnione   w   księdze   wieczystej   lub   przez   złożenie  dokumentu  do  zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji,  nie  będą   uwzględniane  w   dalszym   toku  egzekucji      i   wygasną   z  chwilą  uprawomocnienia  się postanowienia  o  przysądzaniu  własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Robert Dudek ul. 1 Maja 16/18, 58-500 Jelenia Góra tel.: 75 6455550 mail: jelenia.gora.dudek@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122491

Numer oferty: L/99/N/02/14
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 362.066,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka