[Archiwalny] Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, ul. WOlności - lokal użytkowy, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2015 o godz. 09:00 pod adresem: Sąd Rejonowy, Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 233, odbędzie się druga licytacja lokalu użytkowego położonego przy Wolności 179, 58-560 M. Jelenia Góra, dla którego Rejonowego prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość - lokal użytkowy o pow. 587,87 m2, działka nr 22/6

Suma oszacowania wynosi 484 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 322 933,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 440,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala - Departament Operacji Krajowych 08203000451110000000828050.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć Kancelaria Komornicza, Sudecka 26, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra tel. 75 76 470 25 / fax. 75 76 470 25.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/231832

 

 

Numer oferty: L/27/N/07/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 322.933,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy