[Archiwalny] Jeleśnia, woj. śląskie, ul. KOściuszki - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-05-2015 o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Żywcu z siedzibą przy Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, pokój 52, odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy 34-340 Jeleśnia, dla której prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Działka nr 2366/1 o powierzchni 0,0436 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym z dostawionym garażem blaszanym. Działka ogrodzona jest płotem siatkowym na słupkach stalowych z bramą i furtką stalową. Teren działki w przeważającej części równy, dojście do budynku utwardzone płytkami betonowymi. Wjazd na posesję od strony południowej, dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej. Otoczenie nieruchomości to tereny zabudowy mieszkaniowej. Budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 73,92 m², w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony częściowo (wejście do piwnicy utrudnione), murowany, stropy mieszane, dach wielopołaciowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blachą. Budynek wybudowany w latach 60-tych, wyremontowany w latach 2009-2010. Stan techniczny budynku jako całości technicznoużytkowej ocenia się jako dobry, standard budynku ocenia się jako średni. Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 19,59 m² oraz powierzchni dodatkowej w garażu blaszanego o powierzchni 14,52 m², w zabudowie wolnostojącej, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony, murowany, stropy żelbetowe, dach kopertowy o konstrukcji drewnianej, pokryty eternitem falistym. Budynek wybudowany w latach 90-tyc.. Stan techniczny budynku jako całości techniczno-użytkowej ocenia się jako średni, standard budynku ocenia się jako niski.

Suma oszacowania wynosi 206 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 866,67 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 29 1240 4881 1111 0010 2755 7537 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki Kancelaria Komornicza, Kościuszki 33a, Żywiec, 34-300 Żywiec tel. 338617242 / fax. 338617242.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218270

Numer oferty: L/56/N/05/15
Region:
  • śląskie
Cena: 137.866,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka