[Archiwalny] Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie, ul. Zaciszna- nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12-09-2016r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XIV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości o łącznej pow.0,1397ha stanowiącej działkę o nr geod.65/21 i pow.0,0172 ha oraz działkę o nr geod.65/14 i pow.0,1225ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wolnostojącym ,jednorodzinnym ,parterowym z garażem , o pow. zabudowy 305,00 m2 położonej: 16-061 Juchnowiec Kościelny, Olmonty, ul.Zaciszna.  

 

Suma oszacowania wynosi 875.000,00 zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 656.250.00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 87.500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/314670

 

Numer oferty: L/3/N/09/16
Region:
  • podlaskie
Cena: 656.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka