[Archiwalny] Kadzidło, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny (138,50 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołęka, pokój XI, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy , 07-420 Kadzidło, dla której Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych W Ostrołęce prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Działka ma kształt prostokąta. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej z dobudowanym garażem i tarasem, o łącznej powierzchni zabudowy 138,5 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny, murowany, parterowy z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, z dobudowanym od strony północnej garażem, kryty blachodachówką. Powierzchnia zabudowy garażu wynosi 28,5 m2. Od strony wschodniej do budynku przylega zadaszony taras o powierzchni zabudowy 16,5 m2. Powierzchnię użytkową budynku, na podstawie powierzchni zabudowy, określa się na 110 m2.

Suma oszacowania wynosi 291 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 194 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 160,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostrołęce 98 10203802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołeka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 29, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka tel. 297643207 / fax. 297609353.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226643

 

Numer oferty: L/121/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 194.400,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka