[Archiwalny] Kajkowo, gm.Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, budynek mieszkalno-usługowy, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06-05-2015r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę   przy   ul.   Jana III Sobieskiego 12 w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej:  14-100 Ostróda, Jeziorna, Kajkowo, gm.Ostróda, powiat ostródzki, woj.warmińsko-mazurskie, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą. 

Budynek mieszkalno-usługowy z 2008r., o powierzchni użytkowej 286 m2 w tym część usługowa 85,27 m2, w zabudowie wolnostojącej, parterowy, na wysokim podpiwniczeniu z poddaszem przystosowanym do użytkowania, położony przy ul. Jeziornej 2A, w miejscowości Kajkowo, gm. Ostróda w odległości około 300m od jeziora Sajmino i około 1,5 km od centrum Ostródy. Część mieszkalna budynku ( parter ): wiatrołap, komunikacja, kuchnia, salon, wc, pomieszczenie gospodarcze, 4 pokoje, łazienka z wc. Część usługowa ( wysoka piwnica ): sala komsumpcyjna z barem, wc dla klientów, zmywalnia, kuchnia, miejsce brudnej obróbki, komunikacja, pomieszczenie socjalne, wc dla pracowników, magazyn, szafa porządkowa, garaż dwustanowiskowy. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa, c.o., wentylacji grawitacyjnej oraz klimatyzacji w części usługowej. Stan techniczny budynku oraz standard wykończenia i wyposażenia bardzo dobry. Budynek posadowiony na działkach nr 26/3 oraz 26/4 o łącznej powierzchni 2591 ni2. Na nieruchomości zlokalizowany jest również budynek gospodarczy i wiata o powierzchni 30 ni2 każdy. Nieruchomość ogrodzona, częściowo utwardzona z dostępem do drogi asfaltowej.

Suma   oszacowania   wynosi   1 153 600,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi  865 200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 115 360,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 05 maja 2015r. albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 05 maja 2015r.: PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis„z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski Kancelaria Komornicza Jana H.Sobieskiego 3 A/ 9, 14-100 Ostróda tel. (89).642-15-33, fax. 642.-07-35.

 

 

Numer oferty: L/83/N/03/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka