[Archiwalny] Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Elblągu   Władysław   Kubryń na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2013 o godz. 08:10 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 8/12, 82-300 Elbląg, pokój 331, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Kamionek Wielki , 82-340 Tolkmicko, dla której Sąd Rejonowy W Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości: Działka gruntu nr 122/21 o pow. 0,1778ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o p.u. 445,39m2, w stylu typowej wschodnio pruskiej zabudowy. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i 1 podziemną, część kondygnacji podziemnej dostępna jest od strony północnej z poziomu terenu (budynek stoi na zboczu). W podpiwniczu znajdują się pomieszczenia techniczne: pralnia, suszarnia, kotłownia, pomieszczenie z centralnym odkurzaczem. Poza tym sala jadalna, pokój rekreacyjny, łazienka z sauną, siłownia, jaccuzi. Na parterze: hall z przestronnym salonem, kuchnia, spiżarnia, jadalnia z balkonem, pokój TV, biblioteka, WC, pokój i garaż na 2 samochody. Na piętrze: hol wypoczynkowy z antresolą, 3 pokoje, łazienka, sypialnia z łazienką i garderobą. Dom z zewnątrz jak i wewnątrz wykończony w wysokim standardzie, stolarka okienna dresniana wysokiej jakości, stolarka wewnętrzna dębowa ciemna. Budynek posiada własną oczyszczalnie ścieków, kotłownię na ekogroszek podziemny zbiornik gazu oraz system schładzający wnętrze. Posesja posiada system zbierania wody opadowej do zbiorników podziemnych. Posesja ogrodzona wyłożona kostką granitową. Działka gruntu nr 122/40 o pow. 0,0028ha. 

Suma oszacowania wynosi 2 575 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 716 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 257 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Deutsche Bank PBC S.A. 73 19101048 2259 1911 4006 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Władysław Kubryń Kancelaria Komornicza, 12 Lutego 6, Elbląg, 82-300 Elbląg tel. (055) 2353010 / fax. (055) 2327174.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104434  

 

Numer oferty: L/54/N/11/13
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 1.716.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka