[Archiwalny] Kargowa, woj. lubuskie, ul. Wolsztyńska - lokal mieszkalny (47,50 m²), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie z siedzibą przy Park Chopina 3, 66-200 Świebodzin, pokój 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wolsztyńska 26A, 66-120 Kargowa.

Opis nieruchomości:

nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny, położony w miejscowości Kargowa przy ul. Wolsztyńskiej 26A. Lokal mieszkalny znajduje się na pierwszej kondygnacji (parter). Nieruchomość składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni łazienki z WC. Stolarka okienna w lokalu typowa z PCV z roletami zewnętrznymi. Stolarka drzwiowa płytowa. Ściany wyłożone tynkami malowanymi oraz obłożone boazerią. Na podłogach wyłożone panele podłogowe oraz płytki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,50 m2. Wykończenie lokalu mieszkalnego przeciętne. Lokal mieszkalny utrzymany w dobrym stanie technicznym. Do lokalu przynależą instalacje energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, ogrzewanie centralne ogrzewanie, telefoniczna. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 pok. 12 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-701-585. W dniu 05-10-2015 r. wolno oglądać nieruchomość od godziny 09:30 do godziny 10:00. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie  nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-701-585 lub 68 452 33 99. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

Suma oszacowania wynosi 89 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 59 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 970,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 49 1020 5402 0000 0602 0218 2160.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

05.10.2015

09:30 - 10:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie mieszczącym się pod adresem: Park Chopina 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski Kancelaria Komornicza, Pl. Jana Pawła II 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin tel. 68 452 33 99 / fax. 68 452 33 99.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/255097

 

Numer oferty: L/20/N/10/15
Region:
  • lubuskie
Cena: 59.800,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie