[Archiwalny] Kargowa, woj. lubuskie, ul. Wolsztyńskiej - lokal mieszkalny (47,50 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-06-2015r. o godz. 11:35 w Sądzie Rejonowy w Świebodzinie, Park Chopina 3 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położony w miejscowości Kargowa przy ul. Wolsztyńskiej 26A.  Lokal mieszkalny znajduje się na pierwszej kondygnacji (parter). Nieruchomość składa się z dwóch pokoi, przedpokoju, kuchni łazienki z WC. Stolarka okienna w lokalu typowa z PCV z roletami zewnętrznymi. Stolarka drzwiowa płytowa. Ściany wyłożone tynkami malowanymi oraz obłożone boazerią. Na podłogach wyłożone panele podłogowe oraz płytki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 47,50 m2. Wykończenie lokalu mieszkalnego przeciętne. Lokal mieszkalny utrzymany w dobrym stanie technicznym. Do lokalu przynależą instalacje energetyczna, kanalizacyjna, wodociągowa, ogrzewanie centralne ogrzewanie, telefoniczna. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 89 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 970,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Zielonej Górze 49 10205402 0000 0602 0218 2160 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z art. 999 KPC prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia z osób i rzeczy znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie przy Park Chopina 3 pok. 12 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem 606-701-585. W dniu 14-05-2015 r. wolno oglądać nieruchomość od godziny 13:00 do godziny 13:30. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie

Artur Łukomski

Kancelaria Komornicza, Pl. Jana Pawła II 3, Świebodzin, 66-200 Świebodzin

tel. 68 452 33 99 / fax. 68 452 33 99

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219817

 

Numer oferty: L/103/N/05/15
Region:
  • lubuskie
Cena: 67.275,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie