[Archiwalny] Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Rynkowa - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Sebastian Dunaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-10-2015 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kętrzynie z siedzibą przy Sikorskiego 66, 11-400 Kętrzyn, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Rynkowa 5A, 11-400 Kętrzyn.

Suma oszacowania wynosi 93 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 330,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 38102036390000810200050393  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kętrzynie Sebastian Dunaj Kancelaria Komornicza, Limanowskiego 3A, Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn tel. 89 751 23 52 fax. 89 751 23 53.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/246922

Numer oferty: L/17/N/09/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 69.975,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie