[Archiwalny] Kije, woj. świętokrzyskie - nieruchomość gruntowa (16 000,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pińczowie Olgierd Pawłowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-12-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Pińczowie z siedzibą przy 3 Maja 12a, 28-400 Pińczów, pokój II, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy  28-404 Kije.


Opis nieruchomości:

Suma oszacowania wynosi 161 176,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 107 450,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 118,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Więcej informacji na stronie : http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250728

 

Numer oferty: L/17/N/12/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 107.450,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka