[Archiwalny] Kisielów, woj. śląskie, ul. Osiedlowa - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Krzysztof Biel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej   wiadomości,   że   w   dniu 20-10-2015 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą   przy   Garncarska   8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Osiedlowa, Kisielów, 43-440 Goleszów.

Suma oszacowania wynosi 244 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 183 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 02 1050 1083 1000 0090 6229 4401.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Krzysztof Biel Kancelaria Komornicza, Stary Targ 6, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 338521443 / fax. 338521443.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/251251

Numer oferty: L/83/N/09/15
Region:
  • śląskie
Cena: 183.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka