[Archiwalny] KLeszczewo, woj. wielkopolskie ul. Wiśniowa - budynek mieszkalny (764,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Dariusz Karasiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2014r.r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej mającego siedzibę przy Rynek 6 w sali nr 3 lub 22, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej działka nr 105/9,  dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą położonej: 63-005 Poznań, Kleszczewo, ul. Wiśniowa.  

Nieruchomość gruntowa o powierzchni 764 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem mieszkalnym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi 140,80 m2. Do wykonania w budynku pozostały prace budowlano- wykończeniowe. Stan procentowy zaawansowania robót budowlanych: 96,14%.

Suma oszacowania wynosi 520 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 346 666,67zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52.000,00zł. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O/Śrem 82 10204160 0000 2502 0054 4619.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W kancelarii Komornika wolno przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości dostępne jest na stronie: www.komornik.sroda.pl

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117315

Numer oferty: L/161/N/01/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 346.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka