[Archiwalny] Kochów, woj. świętokrzyskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.11.2013 r. o godz. 10:30 w VI Wydziale Cywilnym w Opatowie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odbędzie się:

Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w m. Kochów gm. Opatów w sąsiedztwie podobnej zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej. Posiada założoną księgę wieczystą w IX Wydziale Ksiąg Wieczystych w Opatowie Sądu Rejonowego w Ostrowcu Św.  Składa się z n/w działek gruntowych stanowiących zintegrowaną całość z zabudową n/w budynków usytuowanych na n/w działkach nr ewid. 145/1; 145/2 i 146 bez przestrzegania ich granic.

-   Działka nr ewid. 145/1 o pow. 0,56 ha stanowiąca : grunty orne R1I o pow. 0,13 ha; grunty orne RUI a o pow. 0,37 ha; użytki rolne zabudowane B-R Ilia o pow. 0,06 ha. W części zabudowana starym budynkiem mieszkalnym i drewnianym budynkiem stodoły.

-   Działka nr ewid. 145/2 o pow.0,58 ha stanowiąca: grunty orne RII o pow. 0,15 ha; grunty orne R Ilia o pow. 0,35 ha; użytki rolne zabudowane B-R Ilia o pow. 0,08 ha. W części zabudowana częścią starego budynku mieszkalnego i stodoły oraz budynkiem garażowym przylegającym do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego wraz z częścią w/w budynku usytuowanego na działce nr ewid. 146 tworząc jedną zintegrowaną całość

-   Działka nr ewid. 146 o pow. 0,89 ha stanowiąca : grunty orne R 11 o pow. 0,30 ha; grunty orne R 11 la o pow. 0.55 ha; użytki rolne zabudowane B-R Ula o pow. 0,04 ha. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta, dłuższym bokiem przylega do w/w działki nr ewid. 145/2 tworząc zintegrowaną jedną całość. Zabudowa to część nowo wybudowanego budynku mieszkalnego. Zabudowa w.'w działek: Stary budynek mieszkalny. Jest to budynek wolnostojący o konstrukcji drewnianej z bali, z zewnątrz otynkowany. Od strony drogi drewniany ganek o złym stanie technicznym, od strony podwórka murowana przybudówka. W budynku znajdują się: kuchnia, pokój, sień i komórka. Stan techniczny oraz standard urządzenia i utrzymania budynku jest zły. Powierzchnia zabudowy - 46,00 m2.

Budynek stodoły - jest to budynek wolnostojący o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia zabudowy - 160,00 m2.

Nowo wybudowany budynek mieszkalny - jednorodzinny z dobudowanym pomieszczeniem garażowo - gospodarczym i pomieszczeniem kotłowni. Jest to budynek wolnostojący, parterowy z użytkowym poddaszem o konstrukcji murowanej. Dach drewniany, kryty blachodachówką. Z zewnątrz otynkowany i ocieplony. W budynku znajduje się: na parterze: Salon z aneksem kuchennym, 2 pokoje gościnne z wyjściem na zewnątrz, pokój typu gabinet w niepełni wykończona łazienka z wc. Podłogi w pokojach i w salonie w)łożone panelami, w kuchni na posadzce i częściowo na ścianie ceramika w salonie kominek. Schody na poddasze drewniane. Na poddaszu : 3 pokoje, łazienka z wc, garderoba i korytarz z wyjściem na balkon. W łazience z wc ściany i posadzka wyłożone ceramiką. Stan techniczny oraz standard urządzenia i utrzymania - dobry. Uzbrojenie: energia elektryczna, gaz, woda z sieci, kanalizacja z własym szambem, c.o własne z kotłowni usytuowanej w budynku gospodarczym. Do ściany bocznej przylega pomieszczenie gospodarcze typu garaż z kotłownią. Ściany murowane z pustaków, dach jednospadowy, kryty blachą. Do pomieszczenia kotłowni dodatkowe wejście od strony zaplecza. Dane techniczne: Powierzchnia zabudowy - 153,00 m2 Powierzchnia użytkowa -207,00 m2. 

Ponadto w skład w/w nieruchomości należą n/w działki stanowiące aktualnie użytki rolne, położone po drugiej stronie drogi naprzeciw działek zabudowanych. Są to działki :

-  Działka nr ewid. 62/2 o pow. 0,12 ha stanowiąca: grunty orne

-  Działka nr ewid. 63/2 o pow. 0,15 ha stanowiąca : grunty orne  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 517.600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 388.200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu albo w inny wskazany przez komornika sposób. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów' razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie 27-500 Opatów ul, Żeromskiego 1 http://www.komornik-ostrowiec.pl/ Tel.015-8684095 

 

Numer oferty: L/87/N/11/13
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 388.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Gospodarstwo