[Archiwalny] Kolnik, woj. pomorskie, ul. Leszczynowa - budynek mieszkalny (137,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  Gdańsk-Południe  w  Gdańsku  Hanna  Gadomska  na  podstawie art. 953 kpc  podaje  do  publicznej  wiadomości,  że  w  sprawie  egzekucyjnej  Km 2024/10  w dniu 17.10.2014r. ogodz. 11:00w budynku A Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku mającego siedzibęprzy ul. 3Maja 9 A, w sali nrA 1.09 odbędziesię pierwsza licytacja położonej przy ul. Leszczynowej  w miejscowości Kolnik, gmina Pszczółki, dla której III Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą o numerze KW. Nieruchomość składa się z zabudowanej działki nr 156/7 o pow. 922 m2 z budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 137 m2 i powierzchni użytkowej 116 m2 i budynkiem garażu o powierzchni zabudowy 35 m2 oraz garażu blaszanego o pow. 15,9 m2.

Suma   oszacowania   udziału   w   wysokości   1/3   w   przedmiotowej   nieruchomości   wynosi   97.300,00 zł,zaś cena wywołania jest  równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi 72.975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.730,00 zł. Suma oszacowania udziału w wysokości 2/3 w przedmiotowej nieruchomości wynosi 194.700,00 zł,zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146.025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.470,00 zł. (Wartość łączna nieruchomości wynosi 292.000zł).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce, bądź na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 68 12405400 11110000 4916 7234 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dtii powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości i operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku przy ul. 3 Maja 9 A (informacja pokój E.1.15).

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew II])       

przy Sadzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku      

Hanna Gadomska

Kancelaria Komornicza w Gdańsku 80-138 Gdańsk ul.Karloska 137/3 tel. 58/32-23-143

 

Numer oferty: L/56/N/09/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 72.975,00 zł.
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka