[Archiwalny] Koło, woj. wielkopolskie, ul Jaśminowa- budynek mieszkalny (168,29 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Jarosław Figura na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2014r. o godz. 09:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kole mającego siedzibę przy ul. Włocławska 4 w sali nr 26, odbędzie się druga licytacja nieruchomości nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Kole numerami ewidencyjnymi 140, 189 o łącznej powierzchni 0,0842 ha. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolno stojącym, piętrowym, o powierzchni 168,29m2 oraz garażem,  położonej: 62-600 Koło, ul. Jaśminowa, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 495.680,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 330.453,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49.568,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można w w/w terminie uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Koło 47 10202762 0000 1902 0002 5387

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Elaborat szacunkowy w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii Komornika (62-600 Koło, ul. Sienkiewicza 30).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kole

Jarosław Figura

Kancelaria Komornicza ul. Sienkiewicza 30,62-600 Koło tel. (63) 272-83-43, fax. 261-68-68 http://www.komornik-kolo.pl/

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119344

Numer oferty: L/123/N/01/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 330.453,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka