[Archiwalny] Kołobrzeg , woj. zachodniopomorskie, ul. Unii Lubelskiej - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-10-2014 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Unii Lubelskiej, 78-100 Kołobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 17,72 m2 składający się z 1 pokoi, kuchni i łazienki położony na 3 kondygnacji (poddaszu) budynku; udział związany z własnością lokalu 604/10000 części; lokal w średnim stanie technicznym o obniżonej funkcjonalności ze względu na położenie na poddaszu, małe okna zlokalizowane przy podłodze; lokal w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dwukondygnacyjnym z poddaszem konstrukcji tradycyjnej murowanej; dach dwuspadowy kryty dachówka cementową; obiekt w zabudowie szeregowej;

Suma oszacowania wynosi 66 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 49 725,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 630,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 51124065081111000054080085.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: ul. Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu

Józef Burzyński

Kancelaria Komornicza, ul. Strzelecka 1, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 281 28 / fax. 94 35 281 28

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/157174

Numer oferty: L/10/N/09/14
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 49.725,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie