[Archiwalny] Końskie, woj. małopolskie, ul. Browarna - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu: 3 marca 2014 r. o  godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5 odbędzie się: druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 5231 o pow.0,0695 ha położonej w miejscowości Końskie, ul. Browarna,  dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Końskich prowadzona jest księga wieczysta.

Oszacowana jest na łączną kwotę : 253.000,00 zł w tym (budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej, budynek gospodarczo-garażowy o konstrukcji murowanej). Cena wywołania :  168.667,00 zł Rękojmia : 25.300,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej na godzinę przed licytacją. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmia albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 7 dni poprzedzających licytację, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika, operat szacunkowy można przeglądać w godzinach urzędowania kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.  Użytkowanie , służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Jolanta KołaczkiewiczKancelaria Komornicza 26-2.00 Końskie, ul. Iwo Odrowąża 16 tel.: (41) 372-38-79, fax: (41) 372-38-79, www.konskiekomornik.pl, email: konskie@komornik.pl

 

Numer oferty: L/65/N/02/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 168.667,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka