[Archiwalny] KOwala, gm. Proszowice, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty Marcin Bryk w postępowaniu prowadzonym przeciwko dłużnikom Nocoń Anna, Nocoń Sławomir, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06 maja 2016 o godz. 09:50 w sali nr E-304 Sądu Rejonowego w dla Krakowa Nowej Huty odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej stanowiącej sąsiadujące ze sobą działki nr 218/21 o pow. 11a22m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym  oraz niezabudowaną działkę nr 218/20 o pow. 11a37m2 położone w miejscowości Kowala, gm. Proszowice. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 345 000,00.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 258 750,00zł. Rękojmia wynosi: 34 500,00zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto  komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.komornik-nowahuta.pl/licytacje/lic-134

Numer oferty: L/30/N/04/16
Region:
  • małopolskie
Cena: 258.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka