[Archiwalny] Kowary, dolnośląskie, ul. Źródlana, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-09-2015 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z siedzibą przy Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra, pokój 124,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Źródlana , 58-530 Kowary, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 101 150,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 862,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 115,00 zł.. Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na koncie kancelarii komornika) na konto komornika: Bank Millennium SA 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 77a/2, Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra tel. 756424084 / fax. 756424084

Lokalizacja dostępna pod linkiem: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/237711 

Numer oferty: L/114/N/07/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 75.862,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka