[Archiwalny] Koziegłówki, gm. Koziegłowy, woj. śląskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Jan Lew w zastępstwie Marcin Baczyński Kancelaria Komornicza w Myszkowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2014 r. o godz 13:00 w budynku Sądu Rejonowego Myszkowie z siedzibą przy ul.Kwiatkowskiego 2 sala nr 9 odbędzie się:

                                                                 PIERWSZA LICYTACJA

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Koziegłówki przy ul.Lipowej, gmina Koziegłowy, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą   składającą się z działki o nr ew. nr. 360 o pow. 1.8580 ha . Teren płaski, kształt zbliżony do wydłużonego prostokąta. Obszar porośnięty trawą i samosiejkami drzew ogrodzony w części płotem z siatki metalowej w pozostałym zakresie płotem z gotowych elementów. Działka nie jest uzbrojona w jakiekolwiek urządzenia infrastruktury technicznej. Odległość od centrum Handlowego wynosi ok.m2,8 km, od obiektów użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole) odległość około 800m, do wyjazdu na drogę DK 1 w kierunku Częstochowy czy Katowic 1,1 km. 

Suma oszacowania wynosi 49.600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37.200,00 zł. W myśl art.962 § 1 kpc przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.960,00 zł. Rękojmię należy złożyć na konto sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Katowice 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001 lub w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane warunki odmienne.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w godzinach przyjęć interesantów. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 11:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Jan Lew w zastępstwie Marcin Baczyński ul. Słowackiego 8, 42-300 Myszków tel. 034 313-25-12 fax 315 90 42; e-mail:myszkow1@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/189/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 37.200,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka