[Archiwalny] Kozłów Biskup, Nowa Sucha, woj. mazowieckie - działki-grunty, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław Kosyra na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej Kozłów Biskup, 96-513 Nowa Sucha.

Opis nieruchomości:

Działka gruntu obszaru 0.1385 ha niezabudowana i nieogrodzona, płaska, stanowiąca w przybliżeniu prostokąt, posiadająca dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieurządzonej. Działka gruntu częściowo uzbrojona, ponieważ doprowadzono przyłącze energetyczne i zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Suma oszacowania wynosi 105 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 79 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 10203974 0000 5602 0229 5525.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysława Kosyra, Kancelaria Komornicza, Władysława Grabskiego 1a, Sochaczew,  96-500 Sochaczew.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204366

Numer oferty: L/109/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 79.125,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka