[Archiwalny] Kozłówki, gm. Kietrz, woj. śląskie - budynek mieszkalny (164,96 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Grzegorz Szymczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-03-2014r.r. o godz. 10:35 w budynku Sądu Rejonowego w Prudniku Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 1 w sali nr 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 48-130 Kietrz, Kozłówki, dla której Sąd Rejonowy w Prudniku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Głubczycach prowadzi księgę wieczystą, stanowiącej działkę ew. nr 205 o pow. 0,3100ha jako nieruchomość gruntową zabudowaną wolnostojącym budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 164,96m2 oraz przybudowanym budynkiem garażu o dwóch stanowiskach. Budynki niepodpiwniczone.

Suma oszacowania wynosi 160.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 106.667,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16.000,00 zł. Rękojmię można uiścić do dnia 09-03-2014r. w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Głubczycach 62 88680004 1000000876810001.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. od 12:00 do 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu  własności.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Prudniku Grzegorz Szymczyk, UL. GDAŃSKA 5/6, 48-100 Głubczyce tel.: 77 4852605 fax.: 77 4852605 mail: glubczyce@komornik.pl

 

Numer oferty: L/53/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 106.667,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka